• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich z wizytą w szkółce

Z mieszkańcami Domu Pomocy Społeczne w Janowicach Wielkich spotkania z edukatorem leśnym odbywają się cyklicznie już od kilku lat. Zajęcia przeprowadzane są w siedzibie placówki, w terenie, czyli w lesie, w salach Nadleśnictwa. W kwietniu i w maju mieszkańcy DPS-u odwiedzili Leśną Szkółkę Kontenerową Kostrzyca. Uczestnicy zajęć zapoznali się z działalnością szkółki, zobaczyli kiełkujące nasiona i siewki świerka i buka oraz sadzonki różnych gatunków drzew liściastych i iglastych. Uczestniczyli również w warsztatach szkółkarskich. Druga część spotkania odbyła się na fragmentach edukacyjnej ścieżki w szkółce: ścieżce zmysłów, po której chodziliśmy bosymi stopami i przy zbiorniku wody – obserwowaliśmy zwierzęta żyjące w wodzie.