• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Członkowie Polskiego i Czeskiego Towarzystwa Leśnego z wizytą w Leśnej Szkółce Kontenerowej

 

W dniach 24-25 września odbyła się w Miłkowie i na terenie naszego Nadleśnictwa Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział we Wrocławiu.

W Konferencji brali udział przedstawiciele kół terenowych PTL oraz leśnicy z Czeskiego Towarzystwa Leśnego.

W pierwszym dniu, po powitaniu gości, zostały wygłoszone referaty:

- o historii Polskiego Towarzystwa Leśnego i nawiązanej współpracy z Czechami,

- o Czeskim Towarzystwie Leśnym i współpracy z Polakami,

- o założeniach i celach leśnictwa w Czechach, po przekształceniach strukturalnych,

- o Strategii Lasów Państwowych do roku 2030,

- o Małej Retencji i o jej programie w Nadleśnictwie Śnieżka.

Po części kameralnej Konferencji zwiedzano Leśną Szkółkę Kontenerową Kostrzyca.

Leśniczy Szkółkarz, Pan Marcin Żołna, zapoznał wszystkich uczestników z historią powstania Szkółki Kontenerowej, z wyposażeniem hali siewów produkcji szwedzkiej firmy BCC oraz z pojemnikami (kontenerami) używanymi w szkółce do produkcji sadzonek. Przedstawił również zakres produkcji szkółki – sadzonki gatunków drzew i krzewów leśnych, biocenotycznych i domieszkowych.