• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Ścieżka edukacyjna

 

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dnia 14.10.2013 r. została podpisana umowa dotacji nr 258/D/EE/JG/2013 między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Nadleśnictwem „Śnieżka” na dofinansowanie zadania:

 

„Ścieżka edukacyjna na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca Nadleśnictwa Śnieżka (I etap)”

 

Całkowity, planowany koszt realizacji zadania wynosi 229 666,94 zł netto.

Realizację zadania zaplanowano na okres od 17 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

WFOŚiGW we Wrocławiu udziela Dotowanemu dotacji w kwocie 49 140,00 zł netto.

 

Link do strony Funduszu: www

 

Realizacja zadania „Ścieżka edukacyjna na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej Kostrzyca Nadleśnictwa „Śnieżka” (I etap) jest zgodna z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska oraz Programem Edukacji Ekologicznej dla Miasta Jeleniej Góry na lata 2010-2014. Stanowić będzie element programu edukacji leśnej społeczeństwa, który jest realizowany przez Nadleśnictwo „Śnieżka”.

Projekt jest przedsięwzięciem o charakterze inwestycyjnym. Celem jest stworzenie bazy edukacyjnej, która będzie służyć całości społeczeństwa lokalnego oraz turystom,

z uwzględnieniem grup dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, starszych oraz podlegających resocjalizacji.

Dzięki powstaniu ścieżki edukacyjnej ze zróżnicowaną infrastrukturą, uzupełnioną elementami przyrodniczymi możliwe będą do realizacji zagadnienia pogłębiające wiedzę przyrodniczą przez różne grupy społeczne. Wiedza ta może być później wykorzystywana przez te osoby we własnej, samodzielnej aktywności ekologicznej, w tym w przestrzeganiu proekologicznych zachowań, szerzeniu prośrodowiskowych nawyków, zrozumieniu zrównoważonego rozwoju, poznawaniu różnorodności biologicznej oraz potrzeby umiejętnego kształtowania otaczającego nas krajobrazu.

Walory środowiskowo-przestrzenne oraz oferta edukacyjna leśnej szkółki znacząco wzrosną dzięki stworzeniu odpowiedniej bazy edukacyjnej.

Zwiedzający do tej pory zaznajamiali się na szkółce głównie z produkcją szkółkarską, realizowaną metodą kontenerową

z wykorzystaniem procesu mikoryzacji sadzonek.

 

W wyniku realizacji projektu na dzień 31.12.2014 r. został osiągnięty efekt rzeczowy w postaci wszystkich zadań określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem do umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu.

 

Zrealizowano następujące zadania:

 • zakupiono materiał wiklinowy i wykorzystano go do stworzenia budowli wiklinowych,
 • wybudowano zegar kwiatowy,
 • stworzono kolekcję pnączy,
 • wykonano niwelację, meliorację łąki i posiano trawę,
 • dokonano remontu studni służącej do poboru wody podczas warsztatów z rozmnażania roślin,
 • opracowano 16 szt. tablic tematycznych, terenowych, które następnie oprawiono i zamontowano na ścieżce edukacyjnej,
 • przebudowano część budynku biurowego szkółki kontenerowej na salę edukacyjną i wyposażoną ją w sprzęt dydaktyczny i meble (sztalugi - 4 szt., mikroskopy - 5 szt., tablice interaktywne (drewniane, obracane klocki w ramie) - szt. 2, tablice tamatyczne - szt. 15, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, stół konferencyjny, szafka z szufladami, krzesła konferencyjne - szt. 30, gabloty/witryny - 2 szt.)
 • zabezpieczono ogrodzeniem teren wokół słupa energetycznego, znajdującego się na terenie ścieżki edukacyjnej,
 • zamontowano tablicę informującą o realizacji projektu dotowanego przez WFOŚiGW we Wrocławiu,
 • wybudowano wiatę drewnianą,
 • stworzono punkt rekreacyjny promujący zdrowy styl życia,
 • wykonano „ścieżkę bosych stóp”,
 • zmodernizowano koryto i namiot foliowy do prowadzenia warsztatów z rozmnażania roślin,
 • zakupiono stoły do rozmnażania wegetatywnego,
 • wykonano labirynt z materiałów naturalnych wraz z wieżyczką,
 • zbudowano ścieżkę wokół zbiornika z jej elementami: barierkami i pomostem.

                                

                                                                                            

   

  Normal 0 false 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4