• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Leśna Szkółka Kontenerowa

Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka wybudowano pierwszą w Lasach Państwowych nowoczesną szkółkę kontenerową. W 1992 roku zakupiono w Szwecji urządzenia oraz technologię produkcji sadzonek metodą kontenerową. Nazwa metody pochodzi od najmniejszego, ale najważniejszego elementu - z angielskiego, "container" - czyli specjalnego pojemnika, w którym hodowane są sadzonki. Kontener tworzą zblokowane doniczki. Poza kontenerami do produkcji materiału szkółkarskiego niezbędne jest odpowiednia infrastruktura, na którą składają się:

 • hala produkcyjna, w której znajduje się linia do automatycznego napełniania kontenerów substratem i siewu,
 • 10 tuneli foliowych o wymiarach 50 x 9 m,
 • 7 wolnych pól o łącznej powierzchni dwóch hektarów

Początek hodowli sadzonek ma miejsce w hali produkcyjnej. Tutaj kontenery napełniane są w sposób mechaniczny substratem. Precyzyjny siewnik grawitacyjny wsiewa po jednym nasionku do każdej doniczki pojemnika. Następnie pojemniki są ustawiane w tunelu foliowym, gdzie nasiona kiełkują. Po sześciu tygodniach przebywania w tunelu młode sadzonki są przenoszone na otwartą przestrzeń, gdzie dalej intensywnie rosną do końca jesieni.

 

Sadzonki produkowane są najczęściej w systemie jednorocznym. Szkółka Kontenerowa Kostrzyca produkuje średniorocznie około 3 milionów szt. sadzonek, z czego 3/4 to gatunki iglaste,1/4 liściaste. Wśród gat. iglastych największy udział ma sosna zwyczajna. Inne gat. to: modrzew europejski, świerk pospolity, daglezja zielona, sosna kosodrzewina,. Wśród gat. liściastych dominuje buk; pozostałe to: klon jawor, klon zwyczajny, olsza czarna, brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna.

 

Od 1999 roku szkółka kontenerowa produkuje również, w oparciu o polską technologię, sadzonki mikoryzowane grzybem Hebeloma crustuliniformae. Sadzonki mikoryzowane przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zalesień terenów użytkowanych rolniczo, odnowień na obszarach zdegradowanych, rekultywacji gruntów użytkowanych przez przemysł.